O NAMA

Provođenje aktivnosti kojima se potiče realizacija socijalne zaštite i pružanje besplatne pravne pomoći članovima; praćenje odredaba svih zakonskih i podzakonskih akata kojima se reguliraju prava hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskog rata, te aktivno sudjelovanje u prijedlozima izrade novih akata u suradnji sa nadležnim državnim institucijama RH, kao i briga o interesima članova i promicanju vrijednosti Domovinskog rata u EU; promicanje istine o Domovinskom ratu u RH i inozemstvu;

  • promicanje hrvatskih nacionalnih, povijesnih, kulturnih, gospodarskih i drugih vrednota, te promicanje i oplemenjivanje moralnih i etičkih vrednota hrvatskog naroda; briga o osiguravanju uvjeta reprofesionalizacije i adekvatnog zapošljavanja svojih članova; briga o osiguravanju uvjeta za aktivno sudjelovanje svojih članova u svim oblicima društvenog i političkog života; briga o promicanju u činove časnika i dočasnika, te briga o dodjeli odličja i priznanja svojim članovima koji su to zaslužili; promicanje tjelesne kulture (sport i rekreacija) radi unapređenja opće zdravstvene sposobnosti svojih članova; sudjelovanje i potpora u radu državne komisije za otkrivanje zločinaca, zločina, ratnih profitera i dezertera; planiranje rada Udruge, te provođenje projekata i programa od interesa za opće dobro, posebice aktivnosti usmjerenih zaštiti prava članova Udruge i promicanju vrijednosti Domovinskog rata;
  • provođenje ostalih aktivnosti u praćenju, provođenju i vrednovanju javnih politika, kao i oblikovanju javnog mnijenja, te izražavanju stajališta, mišljenja i poduzimanja inicijativa o pitanjima u svezi interesa hrvatskih ratnih vojnih invalida Domovinskog rata i promicanju razvitku i unapređenju vrijednosti Domovinskog rata, kao i njegovih žrtava; informiranje javnosti o radu Udruge; udruživanje u članstvo u sustavu HVIDR-a RH (HVIDR-u Grada Zagreba,županije i HVIDR-u RH); razvijanje programa suradnje sa drugim srodnim udrugama u Hrvatskoj i inozemstvu; organiziranje humanitarnih aktivnosti sukladno važećim zakonskim propisima; pripremanje i usluživanje toplih i hladnih napitaka, bezalkoholnih pića i jela koje udruga organizira za potrebe članova u svojim poslovnim prostorijama, temeljem odredbe članka 5. stavka 2. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti.