Medicinska rehabilitacija HRVI 2023.

Gradski ured za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom temeljem Odluke o uvjetima i načinu ostvarivanja bolničkog liječenja medicinskom rehabilitacijom HRVI iz Domovinskog rata i članova obitelji smrtno stradaloga, zatočenoga ili nestaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata odobrava i upućuje hrvatske ratne vojne invalide Grada Zagreba na dvotjedno bolničko liječenje medicinskom rehabilitacijom.

Medicinsku rehabilitaciju ostvaruju HRVI od I. do X. skupine oštećenja organizma koji imaju prebivalište u gradu Zagrebu i kojima je bolničko liječenje medicinskom rehabilitacijom potrebno prema mišljenju Povjerenstva za odobravanje medicinske rehabilitacije. Povjerenstvo temeljem medicinske dokumentacije određuje u koju će specijalnu bolnicu ili lječilište HRVI biti upućen.

Ukoliko HRVI iz Domovinskog rata odbije određenu specijalnu bolnicu ili lječilište ili bez opravdanih razloga odbije određeni termin za odlazak na medicinsku rehabilitaciju, smatrat će se da je odustao od zahtjeva za odobravanje medicinske rehabilitacije u tekućoj godini.

HRVI I. skupine sa 100% tjelesnog oštećenja upućuju se na medicinsku rehabilitaciju s  pratiteljem.
HRVI se upućuju na medicinsku rehabilitaciju u trajanju od 14 dana s ciljem postizanja i očuvanja što boljeg zdravstvenog stanja, a troškove smještaja i medicinske rehabilitacije u cijelosti snosi Grad Zagreb.
HRVI sami organiziraju i snose troškove prijevoza do specijalne bolnice ili lječilišta za medicinsku rehabilitaciju i natrag.

Obrazac zahtjeva za ostvarivanje medicinske rehabilitacije i liječnička potvrda mogu se preuzeti OVDJE, a sve potrebne informacije mogu se dobiti na broj telefona 01/6100-367 i 01/6100-368. Obavijest o zaprimanju zahtjeva biti će objavljena u rubrici Aktualno.

Uputa o pravima ispitanika